Klankboerd

www.dronryp.nl
→Scrol naar beneden voor de laatste Klankboerd.


Vriendelijk doch dringend verzoek:
meld je bij afwezigheid zo mogelijk 's ochtends af bij de docent!

Telefoon nrs. bekend.

Jan Hibma
Dirigent.
Anton Huizinga
Docent saxofoon
Jan Hibma
Docent klein en groot koper
André Valkenburg
Docent slagwerk

(Verzoek aan leden/ouders: willen jullie wijzigingen in
mailadressen, telefoonnummers ed. aan ons doorgeven?
Mail naar: a.m.huizenga@hotmail.com)


05-04-2018 klankboerd april 2018